Oilsludge Piroliz zavodi

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    Oilsludge Piroliz zavodi

    U tuproqni qayta tiklashni amalga oshirish uchun loyni kamaytirish, zararsizlantirish va resurslardan foydalanish uchun ishlatiladi. Loydagi suv va organik moddalarni tuproqdan ajratib olish bilan, qattiq mahsulot tarkibidagi mineral moy tarkibidagi yoriqlar tozalashdan so'ng 0 05% dan kam bo'ladi. Xavfsizlik, atrof-muhitni muhofaza qilish va doimiy va barqaror ishlash qoidalari asosida loyni kamaytirish, zararsiz ishlov berish va resurslardan foydalanish.